นโยบายบริษัท

นโยบายการรับประกันสินค้า

• การรับประกันแตกต่างกันไปตามสินค้า ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และ เงื่อนไขของผู้ลิต หรือ ผู้จำหน่าย แต่ละราย สามารถตรวจสอบได้ก่อนการสั่งซื้อ หรือ สามารถดูรายระเอียดจากข้อมูลสินค้า

นโยบายการเคลม / คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

 • การเปลี่ยน เคลม สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด

 • การเปลี่ยน สินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย

 • สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการติดตั้งจากบริษัท เช่น เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ถ้าพบปัญหา ภายใน 7 วัน ทางบริษัทจะส่งทีมช่างเทคนิค เข้าไปตรวจสอบปัญหา และ หากตรวจพบว่าปัญหาเกิดมาจากการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนของบริษัทผู้ผลิต

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น

การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :

 • การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า

 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง

 • ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

 • ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน เคลม คืน สินค้าได้ที่ 02-2331888 บจก.สินสยามพลัส

  • เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม สินค้า โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยน เคลม สินค้าของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่ และ เจ้าหน้าที่อาจจะขอหลักฐานรูปภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณา

 • บริษัท จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมหรือทดแทนให้

 • จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ SHOP บจก.สินสยาม หรือ www.akibkkonline.com

 • การคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 15 - 45 วัน ในกรณีที่เป็นบัตรเดบิต และจะใช้เวลา 20 - 30 วัน หรือ 1 รอบบิลสำหรับบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร

 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัท จะถือเป็นที่สิ้นสุด